Πιστοποιητικό Ποιότητας

Παροχή Πιστοποιημένων Υπηρεσιών

Η ANG Medicals διαθέτει πιστοποιμένο σύστημα διαχείρισης Ποιότητας! Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρία μας, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2008, με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ιατρικών Μηχανημάτων ISO13485:2003 και με την Υ.Α. ΔΥ8/1348/04 για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Loading...