Η εταιρεία μας

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ANG MEDICALS ιδρύθηκε το 2011, με σκοπό να υπηρετήσει την υγεία μέσω του τομέα του ιατρικού εξοπλισμού.
Το κύριο μέλημα είναι η αξιοπιστία, η άριστη ποιότητα, η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση τόσο των ασθενών, όσο και των επιστημόνων, κατόπιν συνεχούς παρακολούθησης των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της υγείας. Η διαρκής προσθήκη υπερσύγχρονων μηχανημάτων και προϊόντων, στηρίζεται στη σταθερή συνεργασία με κορυφαίους και καταξιωμένους κατασκευαστές του εξωτερικού.
Ο ιατρικός εξοπλισμός ανέκαθεν αποτελούσε θεμελιώδες κεφάλαιο για την ιατρική επιστήμη, αυτό μας ωθεί και μας υποχρεώνει να αγωνιζόμαστε με υπευθυνότητα και να υπηρετούμε την υγεία με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ήδη από το 2012 αναπτύξαμε ένα Πανελλαδικό δίκτυο έγκυρων και αξιόπιστων Συνεργατών, με στόχο να διευρύνουμε τις υπηρεσίες μας και να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών του τελικού καταναλωτή.
Από το 2014 μέχρι και σήμερα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, με έδρα έναν νέο χώρο, που διαμορφώθηκε με γνώμονα τα σύγχρονα, υψηλά standards του κλάδου, την εύκολη πρόσβαση, καθώς και την υψηλή ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης.
 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Πεποίθησή μας είναι ότι αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούμε. Θεωρούμε λοιπόν, ότι οφείλουμε να συνεισφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητα ζωής τους και την κάλυψη βασικών αναγκών τους.
Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τους Ανθρώπους μας, είναι η πεποίθηση ότι βελτιώνουν αποτελεσματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών μέσω της πρωτοποριακής επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας με την θέσπιση υψηλών στόχων, συνεχώς εναλλασσόμενων, με σκοπό να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.
Στο πλαίσιο των συνεχώς αυξανόμενων προκλήσεων του περιβάλλοντος υγείας και των γενικότερων ταχέων αλλαγών, προσπαθούμε συνεχώς, να ενισχύουμε τις ικανότητες μας και μέσω της ομαδικής εργασίας αναλαμβάνουμε να φέρουμε σε πέρας, όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα αποδώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς και τους πελάτες μας.
Loading...